Selecteer een pagina

OBS De Zonnebloem

Openbare basisschool De Zonnebloem is een fijne, gezellige school in de bosrijke omgeving van de Bloemen- en Vruchtenbuurt in Den Haag. Een school waar kennisontwikkeling, sociale vorming en creativiteit samen gaan naast zelfstandigheid en individuele begeleiding. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van drie kernbegrippen: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.

De school is voor de maand juli verkozen tot: School van de Maand!

Waarom is OBS De Zonnebloem School van de Maand?
Naast de reguliere gymlessen gegeven door de vakleerkracht, heeft de school een breed aanbod aan extra sport en bewegen. De school doet actief mee aan de diverse stedelijke schoolsporttoernooien. De school organiseert via de SSC subsidie een veelzijdig naschools sportaanbod. Daarnaast kunnen de kinderen via de Creabizz activiteiten, gebaseerd op de verschillende intelligenties van Gardner, via ‘beweeg-slim’ hun talenten ontdekken op het gebied van sport en bewegen. Bijzonder is te noemen dat de school ook een actief beleid voort op het aanbieden van Motorische Remedial Teaching (MRT), als onderdeel van Passend Onderwijs. In dit kader is er ook een samenwerking met een kinderfysiotherapeut. Kortom de Zonnebloemschool is een school waar extra aandacht is voor kinderen die hun talenten willen ontdekken en ontwikkelen op het gebied van sport en bewegen, maar er is juist ook aandacht voor de motorisch minder vaardige kinderen. Meer weten? Zie de website van de school en/of neem contact op met één van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Bekijk hieronder de video!