Selecteer een pagina

School van de maand: SO De Piramide

SO De Piramide is een school voor speciaal basisonderwijs.  Het speciaal basisonderwijs valt niet onder de wet ‘speciaal onderwijs’, maar is een speciale vorm van onderwijs voor kinderen die het op een reguliere basisschool niet redden. 

Het verschil tussen het regulier onderwijs en het speciaal basisonderwijs zit vaak op meerdere gebieden. De klassen zijn kleiner dan gebruikelijk en leerkrachten hebben vaak een extra opleiding gevolgd bijvoorbeeld Master Special Educational Needs. Ook werken er vaker klasse-, en onderwijsassistenten op een SO-school. Tevens vertragen  SO-scholen, daar waar mogelijk, in het leerstofaanbod. De leerstof wordt uitgesmeerd over een langere periode, waardoor er kleinere stapje, in de leerstof,  worden gemaakt. Leerlingen krijgen daardoor meer tijd om te oefenen. 

De school is voor deze maand verkozen tot: School van de Maand. Bekijk hieronder de video!