Selecteer een pagina

Scholingsaanbod ClubExtra

ClubExtra is een sportaanbod voor kinderen en jongeren die bij het reguliere naschools sportaanbod en/of de gewone sportvereniging niet of nog niet mee kunnen komen.

Het scholingsaanbod richt zich op professionals (vakdocenten, trainers en buurtsportcoaches) die zich in willen zetten voor de doelgroep van ClubExtra. ClubExtra is een aangepast multisportaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4-10 en van 10-18 jaar. Schoolsport coördinatoren kunnen na het behalen van deze certificering CE opnemen in het sportschema, ter verantwoording van de SSC subsidie.

ClubExtra: Broedplaatsen van sportplezier ClubExtra is een sportaanbod voor kinderen en jongeren die bij de gewone sportvereniging niet of nog niet mee kunnen komen. De plek waar kinderen plezier hebben en “robuust” kunnen leren om zelf hun doelen te stellen en hun angst voor bewegen kunnen overwinnen via een breed en gedifferentieerd aanbod in de vorm van een stappenplan:
– activiteiten die uitnodigen om mee te gaan doen;
– activiteiten die uitdagen om mee te blijven doen en beter te worden;
– activiteiten waarbij de regie bij de kinderen komt te liggen;
– activiteiten die erop gericht zijn om uit te stromen naar gewoon meedoen op het plein of in de wijk.

Scholing ClubExtra
Dit scholingsaanbod richt zich op professionals (vakdocenten, trainers en buurtsportcoaches) die zich in willen zetten voor de doelgroep van ClubExtra. ClubExtra is een aangepast multisportaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4-10 en van 10-18 jaar. De scholing ClubExtra richt zich op aspecten van ontwerpend lesgeven, pedagogisch tact, zelfregulatie en participatie in buurt, sport en samenleving.