Selecteer een pagina

Scholingsaanbod ClubExtra

In samenwerking met Special Heroes, Hogeschool Windesheim en de KVLO afdeling ’s-Gravenhage,organiseren wij een cursus ‘Club Extra’. ClubExtra is een sportaanbod voor kinderen en jongeren die bij het reguliere naschools sportaanbod en/of de gewone sportvereniging niet of nog niet mee kunnen komen.

Dit scholingsaanbod richt zich op professionals (vakdocenten, trainers en buurtsportcoaches) die zich in willen zetten voor de doelgroep van ClubExtra. ClubExtra is een aangepast multisportaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4-10 en van 10-18 jaar. Schoolsport coördinatoren kunnen na het behalen van deze certificering CE opnemen in het sportschema, ter verantwoording van de SSC subsidie.

Wanneer : dinsdag 16 oktober, 13 november en 11 december
Tijd : 16.00 tot 20.00 uur (incl. maaltijd)
Waar : Sportcampus Zuiderpark

Kosten, incl. maaltijd en reader:
1. Leden van de KVLO afdeling Den Haag betalen € 25,-. In het kader van ons 135
jarig bestaan, wordt dit bedrag na het succesvol afronden van de scholing,
teruggestort.
2. Niet-leden betalen € 55,-
3. Voor werknemers in dienst van SWSDH geldt een aparte betalingsregeling.
Aanmelden : uiterlijk 4 oktober via jack.gravekamp@denhaag.nl
Betaling : NL 75 INGB 0000 1608 54 t.n.v. de penningmeester van de KVLO afdeling
’s-Gravenhage te Den Haag met vermelding

ClubExtra: Broedplaatsen van sportplezier ClubExtra is een sportaanbod voor kinderen en jongeren die bij de gewone sportvereniging niet of nog niet mee kunnen komen. De plek waar kinderen plezier hebben en “robuust” kunnen leren om zelf hun doelen te stellen en hun angst voor bewegen kunnen overwinnen via een breed en gedifferentieerd aanbod in de vorm van een stappenplan:
– activiteiten die uitnodigen om mee te gaan doen;
– activiteiten die uitdagen om mee te blijven doen en beter te worden;
– activiteiten waarbij de regie bij de kinderen komt te liggen;
– activiteiten die erop gericht zijn om uit te stromen naar gewoon meedoen op het plein of in de wijk.

Scholing ClubExtra
Dit scholingsaanbod richt zich op professionals (vakdocenten, trainers en buurtsportcoaches) die zich in willen zetten voor de doelgroep van ClubExtra. ClubExtra is een aangepast multisportaanbod voor kinderen in de leeftijd van 4-10 en van 10-18 jaar. De scholing ClubExtra richt zich op aspecten van ontwerpend lesgeven, pedagogisch tact, zelfregulatie en participatie in buurt, sport en samenleving.