Selecteer een pagina

Klankbordgroep

Sportsupport hecht grote waarde aan de ideeën, meningen en behoeften vanuit het werkveld. Naast de contacten met de individuele SSC-er, de wijk- en stedelijke bijeenkomsten, vindt er gemiddeld 3x per jaar een overleg plaats met de Klankbordgroep. Clustercoördinatoren, projectleiders sporttuinen, overige enthousiaste SSC-ers, de coördinator bewegingsonderwijs DHS, medewerkers van SWSDH en Sportsupport maken hiervan deel uit. O.a. worden de kansen en mogelijkheden binnen de SSC regeling en de invulling van de jaarlijkse stedelijke bijeenkomst SSC-JSC besproken.