Selecteer een pagina

Duinenmars

Wandelen door de duinen over 5, 10, 15, 25 of 40 km. De Duinenmars is een initiatief uit de jaren vijftig van de vorige eeuw om geld in te zamelen voor gehandicapte scoutingjongeren en voor scoutingactiviteiten in Zuid-Holland. Vanaf eind jaren zeventig kunnen ook andere instanties een bijdrage uit de opbrengst krijgen voor georganiseerd jeugd- en jongerenwerk waarvan de kosten niet uit de ouderbijdragen of de contributie kunnen worden voldaan. Zo gaat er sindsdien jaarlijks een bijdrage naar de stichting Effatha in Zoetermeer, die zich inzet voor onderwijs aan doven en slechthorenden.

Iedereen kan aan de wandeltocht meedoen, zowel in een groep als individueel. Er kan op zaterdag 7 april 2017 of op zondag 8 april 2017 (of natuurlijk op beide dagen) gelopen worden. De routes lopen voor een groot deel door de duinen, gelegen tussen Kijkduin en Wassenaar. De routes worden zoveel mogelijk over wandelpaden uitgezet, zodat weinig of geen hinder wordt ondervonden van het verkeer. Klik hier voor meer informatie over de Duinenmars.